Sleep tips

นอนเวลาเดียวกันเป็นประจำทุกวัน

การนอนตรงเวลาเป็นประจำเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับการหลับนอนอย่างเพียงพอ ถ้าเราสามารถนอนหลับเวลาเดียวกันได้เป็นประจำทุกวัน ถ้าเราเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน จะทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากกว่าการนอนในจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ต่างเวลากัน ถึงแม้ว่าจะนอนและตื่นช้าหรือเร็วไปจากเวลาปกติไปเพียงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ตาม การในในวลาเดียวกันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

เข้านอนเวลาเดียวกันเป็นประจำ เข้านอนเวลาเป็นเวลาทุกวัน ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาหลับนอน พยายามเปลี่ยนเวลาอย่างช้าๆ เช่นพยายามนอนก่อน (หรือหลั)งเวลานอนประจำวันละ 15 นาที
ตื่นนอนเวลาเดียวกันเป็นประจำ หากได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เราควรจะตื่นนอนได้โดยไม่ต้องตั้งปลุก หากคุณพบว่าคุณต้องตั้งปลุกเพื่อให้ตื่นในเวลาที่ต้องการ นั่นอาจหมายถึงการที่คุณต้องเข้านอนเร็วกว่าเดิม เช่นเดียวกับการเข้านอน คุณควรจะตื่นนอนในเวลาเดียวกันเป็นประจำ
งีบหลับในเวลากลางวัน หากคุณนอนน้อยไปชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ควรหาเวลางีบหลับในเวลากลางวัน แม้เพียงไม่กี่นาที จะทำให้คนชดเชยการนอนไม่พอได้โดยไม่รบกวนวงจรการหลับนอนประจำวันของคุณ เพราะการที่วงจรการหลับนอนประจำวันของเราได้รับการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้
ระมัดระวังเรื่องการนอนกลางวัน แม้การงีบหลับในเวลากลางวันจะเป็นวิธีหนึ่งในวิธีพักผ่อนที่ดี แต่สำหรับผู้สูงอายุบางท่าน การงีบหลับอาจส่งผลให้การในไม่หลับในเวลาการคืนนั้นแย่ลงกว่าที่เป็นอยู่ หากคุณมีอาการนอนไม่หลับ ควรงดการนอนกลางวัน แต่หากมีความจำเป็น พยายามนอนช่วงบ่ายอ่อนๆ (หลังเที่ยง) และจำกัดเวลานอนครั้งละไม่เกินครึ่งชั่วโมง
ต่อสู้กับความง่วงหลังอาหารค่ำ หากคุณรู้สึกง่วงนอนหลังรับประทานอาหาค่ำ พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นทำแทนการพักผ่อนบนโซฟา เช่น ล้างจาน โทรหาเพื่อนฝูง หรือจัดเตรียมเสื้อผ้าหรับสำหรับวันพรุ่งนี้ หากคุณนอนหลับหลังอาหารค่ำ อาจทำให้คุณตื่นมากลางดึกและเกิดอาการนอนไม่หลับได้

ที่มา: www.helpguide.org